2431036261 Δέλτα Λαρίσης, Τρίκαλα lozios.e@gmail.com